Khoa May thời trang

HỘI THI SINH VIÊN GIỎI NGHỀ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2019
SINH VIÊN CỦA KHOA MAY - THỜI TRANG ĐẠT GIẢI NHẤT
ĐẠI DIỆN CHO TP.HCM THI SINH VIÊN GIỎI NGHỀ CẤP QUỐC GIA NĂM 2020
3

ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH HỆ CAO ĐẲNG

NHIỆM VỤ
ĐẶC THÙ CỦA KHOA MAY - THỜI TRANG

Quản lý, tổ chức giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình các môn cơ sở ngành, chuyên ngành Công nghệ May – Thời trang cho các bậc đào tạo: Cao đẳngTrung cấp, Liên thông Cao đẳng và các hệ đào tạo chính quy, không chính quy trong trường và liên kết ngoài trường.

Chức năng

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG

Trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức

Phục vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn

Nhiệm vụ chung thuộc khoa theo phân cấp

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo hướng phát triển

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động khoa học

Hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh

KHÁM PHÁ CHUYÊN NGÀNH

Khoa MAY - THỜI TRANG

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo

Ths. NGUYỄN NGỌC THỌ

TRƯỞNG KHOA

Tin Tức & Sự Kiện

THÔNG TIN

Đơn vị đồng hành với Khoa MAY - THỜI TRANG:
- Công ty CP 28 Hưng Phú;
- Tổng công ty CP dệt may Quốc tế Thắng Lợi;
- Công ty TNHH SX-TM-DV Giang Thu;
- Công ty TNHH dệt may Đại Hồng Thái;
- Công ty TNHH SX-TM Rạng Đông;
- Ngoài ra, còn có chương trình liên kết đào tạo với các doanh nghiệp Nhật Bản với giá trị học bổng 250 tr/ 1 SV trong 1 năm thực tập tại Nhật Bản.